STRYKTIPSET SYSTEM

När du spelar på Stryktipset ska du känna till att det finns tre stycken systemspel. De går alla ut på hur man kan omfördela insatsen och därmed vinstchansen. Du kan exempelvis halv- eller helgardera dig för svårbedömda matcher.

M-system

M-systemet är detsamma som raka matematiska kombinationer av raderna. Detta system kan innehålla både halv- och helgarderingar och det går att på en och samma kupong välja upp till 9216 rader. M-systemet är uppbyggt så att du får precis det du betalar för. Ju mer pengar du lägger in, desto större vinstchans har du. Om du i ett M-system spelar med en halv- och en helgardering har du garanterat ett rätt.

R-system

En stryktipskupong innehåller M-system med 27 varianter och R- och U-system med 5 varianter. R-systemet är en reducerad variant av M-systemet, det vill säga det har färre rader. När du spelar med R-systemet har du lägre vinstchanser men din insats blir också lägre. Visst finns möjligheten till 13 rätt när du spelar i detta system men det är inte så vanligt att det tar hem storvinsten.

U-system

U-systemet är också en reducerad variant av M-systemet som bygger på en utgångsrad. Här sätter du själv de tecken du vill ha på dina garderade matcher. Här tar spelet – till skillnad från i R-systemet – hänsyn till din skicklighet som spelare och du ska själv tippa utgången på varje match. När du spelar i U-systemet är du garanterad 13 rätt förutsatt att alla garderade U-matcher har korrekt tippade utgångstecken och att även alla ogarderade matcher har tippats rätt.

För att få mer ingående information kring de olika systemen surfa in hos Svenska Spel!

 

Annons